Гуртожиток

При коледжі є два гуртожитки (чоловічий та жіночий). Виховною роботою в гуртожитку займається вихователь Ливашникова Олена Юріївна. Як вихователь гуртожитку, вона проводить роботу виховну, роботу по дотриманню санітарно-гігієнічних умов, контролює роботу наявності матеріальної бази, забезпечує належність і контролює недоліки житлово-побутових умов, а також проводить роботу по дозвіллю здобувачів освіти.

Головним керуючим центром самоврядування в гуртожитку є його актив – Рада гуртожитку, яка була обрана на початку нового навчального року на загальних зборах мешканців гуртожитку. До складу Ради входять 15 чоловік: голова Ради, зам. голови, члени санітарно – побутового сектору, спортивно-масового сектору, навчального,  культурно-масового сектору, редколегія, старостат. Контролюють роботу Ради вихователь, комендант, заст. з виховної роботи, профком, мед. сестра, дирекція. Робота Ради здійснюється у відповідності з місячним планом виховної роботи, збираючись раз на місяць.

На засіданнях розглядались такі питання: поведінка здобувачів освіти-правопорушників; організація культурно-масових заходів; питання озеленення гуртожитку; конкурс „Краща кімната”; санітарно-гігієнічні умови; рейди та підсумками перевірок; поздоровлення мешканців з Днем народження і багато інших питань громадського співіснування.

Культурно-масовий сектор допомагає організувати дозвілля та розширювати кругозір здобувачів освіти. Було проведено вечори відпочинку з іграми, конкурсами  такі як: „Вечір знайомств”, „Конкурс національної кухні”, „День студента”, „День сміху”, „Бал-маскарад”, „Старий рік ”.

Було проведено бесіди, лекції, диспути на різні теми: „Культура мовлення в коледжі, гуртожитку та громадських місцях”, „Що ти знаєш про майбутню професію”, „Будьте добрими та чуйними”,  „Лишити добру пам’ять – людська святиня”, „Зберегти природу – зберегти людство”, „Мамо і тато єдина підтримка”, „Який птах, таке й гніздо”, „Що означає слово гуртожиток”, ”Поважай  своїх співмешканців, буде повага й до тебе”, „Як утримувати кімнату у зразковому стані”. Запрошувалися для проведення лекцій та диспутів представники Центра здоров’я, Соціальних служб для молоді, Центра планування сім’ї, Служби у справах неповнолітніх.

Відвідували різноманітні виставки у бібліотеці ім.. Чижевського, краєзнавчий музей, театр Кропивницького.

Навчальний сектор гуртожитку регулярно контролює самопідготовку здобувачів освіти, спізнення на заняття, забезпечує умови для навчання.

Редколегією було випущено стінні газети: новорічну газету, 8 березня, 1 квітня, куточки поверхів, оформлялися листівки для привітання  з Днем народження мешканців та працівників гуртожитку.

Санітарно-побутовий сектор очолює роботу Ради по житлово- побутових  питаннях, збереженню майна, економії води, тепла, електроенергії. З метою підтримання санітарного порядку призначаються чергові по гуртожитку та на поверхах, проводяться санітарні рейди комісією у складі Ради гуртожитку. Проводилися бесіди: „Обов’язки чергового та сумлінне їх виконання”, „Культура поведінки”, „Як дотримуватись правил особистої гігієни в умовах гуртожитку”. Проведено бесіди з першокурсниками про правила використання та зберігання продуктів харчування.

В гуртожитку проводиться змагання на „Кращу кімнату”. Підсумки цього огляду проводяться щотижня, а в кінці навчального року визначається „Краща кімната року”.

Також у гуртожитку працює гурток “Вишиванка”

Спортивно-масовий сектор організовує змагання з волейболу (заняття 2 рази на тиждень у спортивному залі коледжу та на спортивному майданчику), футболу, тенісу ( теніс у гуртожитку), шахів і шашок.

Гуртожиток оснащений стіннівками, стендами: внутрішній розпорядок в гуртожитку, поздоровлення з Днем народження, санітарний стан кімнат з оцінками. Є куточок відпочинку та дозвілля здобувачів освіти.

Особливі зусилля  вихователь у своїй роботі надає питанням виховання у здобувачів освіти доброти, чуйності, високої моралі, милосердя, охайності.

Виховні методи спрямовані на те, щоб формувати людину, готову до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української держави, людської гідності, любові до рідної землі, формування мовної культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина України, розвиток моральних почуттів, профілактика та боротьба з алкогольною, наркотичною, тютюновою залежністю, формування людини теоретично і практично підготовленими до самостійного життя.

З метою поліпшення роботи в гуртожитку введене чергування викладачів, які проводять тематичні вечори, бесіди, консультації.

Вся робота в коледжі направлена  на розвиток гармонійної, обізнаної людини.

Комендант гуртожитку Стельмашенко В.В.

В організації виховної роботи гуртожитку особливу увагу ми приділяємо студентському самоврядування в особі студентської Ради гуртожитку. їх роботи є надійною рушійною силою в організації та проведені всього комплексу виховної роботи в гуртожитку.

На засіданнях Ради гуртожитку виносимо актуальні питання студентського співжиття.

Виховна роботи в будівельному коледжі у звітному періоді велась по таких основних напрямках :

 • Національно-патріотичне виховання.

Виховання любові до батьківщини, свого краю, рідного міста. Формування національної свідомості, патріотизму. Впровадження ідеї народної педагогіки, народознавства.

 • Морально-правове виховання, це перш за все повага до Конституції. Законодавства України, національної символіки. Впровадження в життя концепції громадського виховання особистості в умовах української державності, формування особистості, захищати і відстоювати власні позиції, керуючись як національними, так і загальнолюдськими принципами і нормами.
 • Художньо-естетичне виховання – це виховання естетичних поглядів, смаків, художнього кругозору. Формування умінь і навичок творчої художньо-естетичної діяльності, що базується на національних традиціях України.
 • Екологічне виховання формує екологічну культуру особистості, свідому поведінку, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за національне багатство, привчає молодь до активної екологічної діяльності, виховує нетерпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.
 • Родинно – сімейне виховання формує загальнолюдські норми поведінки у відношенні юнаків і дівчат, з основами етики та психології сімейного життя.
 • Фізичне виховання утверджує здоровий спосіб життя як невід’ємного елемента у формуванні фізичних здібностей особистості, зміцнення здоров’я, гармонії тіла та духу, моралі, психічного та духовного здоров’я.
 • Трудове виховання – це формування творчої працелюбної особистості вмілого господаря, що володіє відповідальними навичками та вміннями, професійною майстерністю на основі сучасних знань про ринкову економіку. Прищеплення любові до обраної професії.

Я періодично інформувала здобувачів освіти гуртожитку про трагічні дні в історії нашої країни під час Революції гідності, самовідданої боротьби кращих представників нашого народу проти тоталітарного і злочинного режиму, проводила бесіди в період перед виборчою компанією по виборах президента України, які сприяли вихованню у здобувачів освіти активної громадської позиції.

Значне місце в організації морально-правового виховання в гуртожитку коледжу ми відводили індивідуальним і колективним бесідам на такі теми:

 • «Обов’язковість,точність, надійність – важливі риси людини »;
 • «Складові щастя»;
 • «Що таке совість, честь і гідність ?»;
 • «Про дружбу, закоханість, любов і культуру взаємовідносин закоханих»;
 • «Основи взаємовідносин юнака та дівчини».

Однак є підстави стверджувати, що далеко не всі здобувачі освіти в результаті нашої виховної роботи стали проявляти свої високі моральні якості. А це зобов’язує нас дещо краще систематизувати і конкретизувати роботу по моральному виховання здобувачів освіти.

З метою попередження правопорушень протягом навчального року ми проводимо вечори запитань і відповідей з участю юристів, працівників прокуратури і міліції. Є підстави стверджувати що проведені заходи дали свої певні результати.

Особливу увагу приділяємо трудовому вихованню. Ми на протязі навчального року прогнули залучити всіх здобувачів освіти до посильної парці. Насамперед це була праця по забезпеченню нормальних санітарно-гігієнічних умов проживання, приведення до належного санітарного стану всіх приміщень в гуртожитку, а також на прилеглій території.

З метою її кращої організації склалися графіки чергування і прибирання, визначилися дні генеральних прибирань. В плані художньо-естетичного виховання здобувачів освіти гуртожитку ми виявляємо здобувачів освіти схильних до художньої творчості, а потім їх залучаємо до виступів перед мешканцями гуртожитку. Особливу увагу у звітному періоді ми приділяємо пропаганді серед здобувачів освіти здорового способу життя.

В цій роботі ми в основному використовуємо індивідуальні та групові бесіди про необхідність якомога швидше позбутися шкідливих звичок. Однак
ми усвідомлюємо, що ця робота має бути не епізодичною, а постійною, різноманітною, як за своїми формальними, так і за методами і змістом. А тому прагнемо щоб процес виховання був побудований методично, грамотно, щоб його учасники самі усвідомлювали необхідність дотримуватись етичних, естетичних і поведінкових норм, нетерпимості до неправомірних вчинків.

Також в гуртожитку працює тренажерний зал, фольклорний гурток. У нашому гуртожитку створені всі умови, щоб мешканці себе почували комфортно.

Вихователь гуртожитку  Ливашникова Олена Юріївна

Наші затишні кімнати