Про стратегію розвитку

Про спеціальну медичну групу з фізичної культури та фізичного виховання

Про навчально-методичне забезпечення

Про взаємовідвідування занять викладачів

Про правила внутрішнього розпорядження студентів

Про правила пропускного режиму і внутрішнього розпорядку гуртожитку

Про правила і обов’язки мешканців гуртожитку

Про правила внутрішнього розпорядження

Про посадові обов’язки чергового адміністратора

Про стейкхолдерів освітніх програм

Про ОПП

Про академічну мобільність

Про раду з якості

Про чергування

Про циклову комісію

Про фізвиховання та масовий спорт

Про тимчасове дистанційне навчання

Про студентський гуртожиток

Про студентське самоврядування

Про стипендію

Про створення  та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів фахової передвищої освіти

Про сайт

Про рейтинг

Про раду з правового виховання

Про раду з питань запобігання та виявлення корупції

Про проведення дня відкритих дверей

Про приймальну комісію 

Про практику здобувачів освіти

Про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу 

Про порядок преміювання та порядок виплати матеріальної допомоги працівникам 

Про порядок переведення студентів

Про порядок обробки і захисту персональних даних працівників і здобувачів освіти 

Про порядок запобігання і врегулювання конфліктних ситуацій в діяльності учасників освітнього процесу 

Про порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін 

Про порядок визнання документів про підвищення кваліфікації

Про порядок ведення особових справ

Про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття освіти 

Про підготовку та проведення відкритого заняття

Про педагогічну раду

Про особливості користування гуртожитком

Про організацію поточного семестрового контролю

Про організацію освітнього процесу

Про організацію гуртків

Про моніторинг

Про методичну раду

Про критерії оцінювання здобувачів освіти 

Про змішане навчання

Про збереження контингенту

Про заочну форму навчання 

Про експертну комісію

Про екзамени та заліки

Про дистанційне навчання

Про дипломне проєктування

Про внутрішнє забезпечення якості освіти

Про відрахування, поновлення, переведення, академічні відпустки

Про відомчі заохочувальні відзнаки управління освіти, науки

Про відділення коледжу

Про відділ кадрів

Про виховну роботу

Про ведення табелю обліку робочого часу

Про ведення журналу навчальних занять

Про бухгалтерію

Про благодійні внески

Про бібліотеку

Про архів

Про адміністративну раду

Про АГР

Про тимчасовий порядок освітнього процесу (COVID-19)

Про курсова

Про індивідуальний графік

Про ДКР

Про вибіркові дисципліни

Про оцінювання знань студентів

Про академічну доброчесність

Про раду правового виховання

Про старосту академічної  групи

Про організацію внутрішнього контролю за освітнім процесом

Про обов’язки чергового куратора

Про обов’язки чергових здобувачів освіти

Положення про порядок замовлення, друк:

Академічна довідка

Про документи про освіту

Додатки:

 

Диплом молодшого спеціаліста

Додаток до диплома молодшого спеціаліста

Диплом фахового молодшого бакалавра

Додаток до диплома фахового молодшого бакалавра