Бібліотека

Загальноосвітні предмети

Робота бібліотеки спрямована на задоволення читацького запиту на книгу, пропаганда знань про давню та сучасну Україну, комплектування підручниками та інструктивно-нормативною літературою українською мовою.

Бібліотека має: абонемент – 60 м2, читальний зал – 81 м2

Книжковий фонд – 44350 книжок і являється універсальним (література по всім галузям знань, половина фонду – підручники та спеціальна література).

Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

У читальний зал видаються рідкісні та цінні видання: альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання.

Доступ до книжкового фонду  відкритий.

У бібліотеці є:

– картотека, яка складається із карток забезпеченості підручниками та учбовими посібниками кожного предмета,  які вивчаються у коледжі;

– тематичні картотеки та папки газетно-журнальних статей;

– книжкові виставки до знаменних дат;

– періодичні видання  (газети і журнали).

Проводяться бесіди про правила користування бібліотекою зі студентами нового набору і дбайливе ставлення до книги

 Координація з іншими бібліотеками міста (ОНУБ ім. .Д. Чижевського, з Центральною бібліотекою, з бібліотекою для юнацтва ім.Є. Маланюка), а також з Краєзнавчим музеєм м. Кіровограда.