Заочне навчання КБФК

Завідувач заочним відділенням

Олександра КОВТУН

Будь-які питання за телефоном:

095-385-06-98

Заочне відділення Кропивницького будівельного коледжу було засновано в 1992р. На відділенні здобувачі проходять підготовку за такою спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  і спеціалізації «Будівництво та експлуатація будівель та споруд».

Зі здобувачами–заочниками працюють 25 викладачів спеціалістів (різної категорії).

Матеріально-технічна  база  коледжу  має  всі  необхідні  кабінети  і лабораторії  передбачені  навчальним  планом  для  заочної  форми навчання. Склад  викладачів  і  працівників  заочного  відділення  створюють  всі  необхідні  умови  для  якісної  підготовки спеціалістів  без  відриву  від  виробництва. 

Підготовка  фахових молодших бакалаврів   заочною  формою  навчання  ведеться  згідно  навчального  плану,  графіку  навчального  процесу  і  плану  роботи  заочного  відділення розробляється на кожен навчальний рік. В  навчальному  графіку  відображені  всі  етапи  навчально-виховного  процесу  на  весь  навчальний  рік  з  вказівкою  конкретних  строків  їх  проведення та практичної складової.

Оскільки  більшу  частину  навчального  року  здобувач-заочник працює  самостійно,  велике  значення  має  забезпечення  його  навчальними  завданнями  і  методичними  вказівками для самостійного вивчення дисциплін, важливим  етапом  самостійної  роботи  здобувачів-заочників  є  очно-групові  та  індивідуальні  консультації,  які  проводяться  згідно  графіка.

Для  глибокого  засвоєння  здобувачамизнань,  отриманих  при  проходженні  теоретичного  курсу  з  спеціальних  дисциплін    важливе  значення  має  виконання  курсових  проєктів  і  курсових  робіт.

Для  виконання  курсових  та  дипломних  проєктів  в  коледжі  є  спеціально  обладнані  кабінети,  технічна бібліотека,  в  якій  зосереджена  значна  частина  нормативної  і  довідкової  літератури.

Відповідно  з  навчальним  планом  здобувачі-заочники  в  коледжі  проходять геодезичну, лицювальну, технологічну, мулярну та переддипломну  практики.

На  завершальному  етапі  навчання  здобувачі-заочники  виконують  дипломний  проєкт. Дипломному  проєктуванню  передує  значна  підготовча  робота. На  початок  виконання  ДП  здобувачамвидається  графік  виконання  всіх  частин  проєкту,  дати  захисту  ДП, надається  робоче  місце  в  кабінетах  курсового  і  дипломного  проєктування. Результатом навчання (освітнього процесу ) є захист ДП на Екзаменаційну комісію.

Завжди раді бачити своїх випускників і разом радіти їх досягненням в професійному зростанні.