Заочне навчання

Завідувач заочним відділенням

Ковтун Олександра Анатоліївна

Заочне відділення Кропивницького будівельного коледжу було засновано в 1992 р.На відділенні студенти проходять підготовку за такою спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  і спеціалізації «Будівництво та експлуатація будівель та споруд»

Зі студентами –заочниками працюють 25 викладачів спеціалістів ( різної категорії ).

Матеріально-технічна  база  коледжу  має  всі  необхідні  кабінети  і лабораторії  передбачені  навчальним  планом  для  заочної  форми навчання. Склад  викладачів  і  працівників  заочного  відділення  створюють  всі  необхідні  умови  для  якісної  підготовки спеціалістів  без  відриву  від  виробництва.

Підготовка  фахових молодших бакалаврів   заочною  формою  навчання  ведеться  згідно  навчального  плану,  графіку  навчального  процесу  і  плану  роботи  заочного  відділення розробляється на кожен навчальний рік В  навчальному  графіку  відображені  всі  етапи  навчально-виховного  процесу  на  весь  навчальний  рік  з  вказівкою  конкретних  строків  їх  проведення.

Оскільки  більшу  частину  навчального  року  студент-заочник працює  самостійно,  велике  значення  має  забезпечення  його  навчальними  завданнями  і  методичними  вказівками для самостійного вивчення дисциплін, важливим  етапом  самостійної  роботи  студентів-заочників  є  очно-групові  та  індивідуальні  консультації,  які  проводяться  згідно  графіка.

Для  глибокого  засвоєння  студентами  знань,  отриманих  при  проходженні  теоретичного  курсу  з  спеціальних  дисциплін    важливе  значення  має  виконання  курсових  проектів  і  курсових  робіт.

Для  виконання  курсових  та  дипломних  проектів  в  коледжі  є  спеціально  обладнані  кабінети,  технічна бібліотека,  в  якій  зосереджена  значна  частина  нормативної  і  довідкової  літератури.

Відповідно  з  навчальним  планом  студенти-заочники  в  коледжі  проходять геодезичну, переддипломну  практики.

На  завершальному  етапі  навчання  студенти-заочники  виконують  дипломний  проект.

Дипломному  проектуванню  передує  значна  підготовча  робота.

На  початок  виконання  ДП  студентам  видається  графік  виконання  всіх  частин  проекту,  дати  захисту  ДП,

надається  робоче  місце  в  кабінетах  курсового  і  дипломного  проектування.

Результатом навчання (освітнього процесу ) є захист ДП на Екзаменаційну комісію.

Завжди раді бачити своїх випускників,і разом радіти їх досягненням в професійному зростанні.

Реквізити оплати:

Будівельний коледж за навчання

р/р UA 528201720314241004201002341

ДКСУ у м.Київ

Код 01242900

 

Будь-які питання за телефоном: 095-385-06-98