Грибалєва Наталія Миколаївна

завідувач навчально-виробничими практиками та працевлаштуванням

 

Практичне навчання в коледжі проходить в два етапи:
1. Навчальна практика в навчальних майстернях;
2. Виробнича технологічна та переддипломна практики на діючих підприємствах.

Види практик в розрізі конкретних спеціальностей.

Спеціалізація: Будівництво та експлуатація будівель і споруд

ШТУКАТУРНА практика: Приготування штукатурного розчину , накидання розчину на стіну, підготовка поверхонь під штукатурення,нанесення розчину на поверхню з розрівнюванням і затиранням , витягування прямолінійних архітектурних деталей будівлі

 КАМЯНО-КЛАДОЧНА практика: Мурування окремої частини стіни (штраби), мурування простінків, кутів, стовпа,примикань, вентиляційних каналів, мурування стін ланковим методом (2,3,4,5) в 1:1,5 цеглини за ланцюговою системою та багаторядною системою перев`язки швів під розшивку.

ГЕОДЕЗИЧНА практика: робота з геодезичними інструментами (перевірка і установка теодоліта і нівеліра, теодолітні,нівелірні роботи, виконавче знімання будівель та споруд ) , перевірки приладів в польових умовах, геодезичні зйомки, геодезичні розбивочні роботи, рішення геодезичних задач, які виникають при будівництві будівель та споруд, ведення польової документації, виконання камеральної обробки результатів вимірювань та розрахунково-графічні роботи. 

ЛИЦЮВАЛЬНА практика: Ознайомлення з матеріалами та виробами для облицювальних робіт , підготовка поверхні під облицювання стін та підлоги,облицювання поверхні плитковими матеріалами та великорозмірними листовими матеріалами.

ТЕХНОЛОГІЧНА практика: бесіда з керівником організації, робота на посаді згідно штатного розпису, знайомство з структурою будівельної організації, оформлення документів, вступний інструктаж, отримання спецодягу, інструктаж з техніки безпеки на робочому місці (об’єкті практики), отримання інструменту, інвентаря та засобів індивідуального захисту,знайомство з об’єктом будівництва, документацією на його зведення,знайомство з системою оцінки та контролю якості робіт на об’єкті та системою оплати праці.

ПЕРЕДДИПЛОМНА практика: Робота майстром або дублером майстра, загальне ознайомлення з виробництвом, співбесіда із спеціалістами,ознайомлення з організацією виробництва, вивчення роботи провідних відділів ( планового та виробничо – технічного відділу) , екскурсії по об’єктах організації. 

Спеціалізація: Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

СЛЮСАРНА практика: виконання типових операцій з слюсарної обробки металів (розмічання, рубання, різання, свердління, згинання, обпилювання, зенкування ), робота із слюсарним інструментом (нарізання різьби,клепання,шабрування,паяння), користуватися різноманітними пристроями та вимірювальними приладами. 

 ЗВАРЮВАЛЬНА практика: роботи на електрозварювальних апаратах, перетворювачах, зварювальному обладнанні, в атмосфері захисних газів, набуття навичок з експлуатації та ремонту електрозварювального устаткування, інструментом, пристроями, виконування електрозварювальних і газозварювальних робіт (ручне зварювання металу змінним та постійним струмом, газове зварювання і різання,зварювання поліетиленових трубопроводів, електроіскрове нарощування деталей, механізовані способи зварювання і наплавлення,термічна обробка металу,кування металу), користування технічною довідковою документацією, перевірка якості виконаної роботи.

ГЕОДЕЗИЧНА практика: навички роботи з геодезичними інструментами (перевірка і установка теодоліта і нівеліра, теодолітні,нівелірні роботи, виконавче знімання споруд та траси газопроводу), обробки геодезичних польових матеріалів, рішення інженерно-геодезичних задач по розмічуванню траси газопроводу.

СЛЮСАРНА практика з ремонту газового обладнання : заготівельні роботи , підготовка до ремонту трубопроводів, згинання труб, виготовлення заготовок з труб, прокладок та заглушок, ремонт різьбових фланцевих з’єднань трубопроводів , запірно-регулюючої арматури та її випробування, монтаж запірно-регулюючої арматури,ремонтні та регламентні роботи при обслуговуванні регуляторного устаткування, внутрішньо-будинкового газового обладнання, ремонт елементів газового обладнання із застосуванням різних видів зварювання , ремонт поліетиленових газопроводів.

ПРАКТИКА по отриманню робітничої професії : ознайомлення з технологією та виконання робіт із експлуатації та ремонту газового устаткування , визначення стану побутових газових приладів (побутові плити , проточні водонагрівачі , опалювальні прилади ) та їх ремонт ,контроль якості , виконання робіт з монтажу, технічного обслуговування і ремонту установок ЗВГ, облік споживання газу, монтаж побутових лічильників газу, випробування робіт внутрішньо-будинкових систем газопостачання, обхід трас газопроводів , виконання регламентних робіт на ШРП, ГРП та захист газопроводів від корозії. 

ТЕХНОЛОГІЧНА практика: робота на штатних робочих посадах: слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів; слюсар з експлуатації і ремонту внутрішнього будинкового газового обладнання ; слюсар аварійно – відбудовних робіт у газовому господарстві; монтер із захисту підземних газопроводів від корозії; вивчення ведучих професій на робочих місцях: газонаповнювальна станція чи пункт; служба зрідження газів; служба підземних газопроводів; служба електрохімічного захисту; служба внутрішньо-будинкового обладнання; аварійно-диспетчерська служба; служба режимів газопостачання; служба промислових підприємств; механічна майстерня і лабораторія. Відвідування виробничих екскурсій: ГРП газових мереж; ГНС зрідженого газу; районна опалювальна котельна; газифікація промислових підприємств; ознайомлення з захистом газопроводів від корозії; ознайомлення з організацією робіт в будівельно-монтажній організації. 

ПЕРЕДДИПЛОМНА практика: Ознайомлення з підприємством, робота дублером техніка газового господарства, збір матеріалу до дипломного проекту.

Спеціальність: Менеджмент

Діловодство: складання документів особового складу, довідково-інформаційних , господарсько-договірних , організаційних , розпорядчих та обліково – фінансових документів. 

Практика з комп’ютерної автоматизованої обробки економічної інформації: використання програми MS WORD для оформлення звіту з практики та офіційних бланків, створення бухгалтерських документів в програмі MS WORD, програми EXCEL, створення документів в програмі «Платіжні документи », робота з клієнтами “Quick Sales”, створення електронної звітності підприємства, робота з графічним редактором Paint (Corel Draw), складання презентацій для магазину або для визначеної продукції, графічний редактор Photoshop створення реклами, робота з текстом, ефекти тексту, шрифти, зображення, використання програми MS WORD для оформлення звіту по практиці.

Технологічна практика з комп’ютерної техніки: використання програми MS WORD для оформлення звіту з практики , робота з графічним редактором Paint,Corel Draw, PhotoShop, з програмою Pablisher для створення візитки, використання програм браузерів для створення поштової скриньки, робота в програмі 1С:Підприємство для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, створення сайту підприємства.

Виробнича практика: ознайомлення з підприємством, вивчення загальних даних про фірму, статут підприємства, організаційна структура ,управління і організація, матеріальне оснащення, ресурсне забезпечення , збут і постачання продукції (послуг), робота маркетингового відділу, рекламна компанія на підприємстві, кадровий потенціал фірми, робота з бухгалтерськими документами,види та форми оплати праці на підприємстві. 

Практика з менеджменту: ознайомлення з підприємством,збір загальних даних про фірму, вивчення засновницьких документів підприємства та нормативних актів, ознайомлення з організаційною структурою підприємства ,з виробничою базою підприємства ,дослідження виробництва та реалізації продукції ,аналіз персоналу підприємства , основних техніко-економічних показників роботи підприємства, висновки про роботу підприємства та рекомендації по покращенню діяльності фірми

Практика з маркетингу: вивчення маркетингових заходів підприємств, аналіз мікромаркетингового середовища, асортимент та номенклатура продукції підприємства, заходи маркетингової політики підприємства, оцінка конкурентноспроможністі , виявлення основних конкурентних переваг, розроблення рекламної кампанії.

Практика з організація виробництва: обробка відео матеріалів по виконанню технологічного процесу з виробництва певної продукції, визначення процесу реєстрації підприємства, розкриття технологічного процесу згідно виданого завдання, вибір типу необхідного приміщення , обладнання та визначення його наявності, ресурсне забезпечення виробничого процесу, основні постачальники необхідних матеріалів., визначення організаційної структури підприємства, організація робочих місць, розрахунок необхідної суми коштів для початку роботи підприємства.

Спеціалізація: Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг

Геологічна практика: обстеження грунтів вздовж траси ,виконання лабораторних випробувань грунтів, камеральні роботи з обстеження грунтів вздовж траси, обстеження заболоченої ділянки та родовищ корисних копалин місцевості. 

Геодезична практика: робота з геодезичними інструментами, перевірки приладів в польових умовах, геодезичні зйомки, геодезичні розбивочні роботи, рішення еодезичних задач, які виникають при будівництві автодоріг та штучних споруд на них, ведення польової документації, виконання камеральної обробки результатів вимірювань та розрахунково-графічні роботи.

Практика розбивочна: побудова на місцевості заданого кута і лінії проектної довжини,вимірювання відстані до недоступної точки, винесення на місцевість точки з заданою проектною позначкою, побудова на місцевості лінії заданого уклону, розмічання на місцевості проектного горизонтального майданчика, детальне розмічання кругової кривої, перехідної кривої,відновлення траси автомобільної дороги,розмічання земляного полотна в насипу, в виїмці, резервів, віражу з перехідними кривими, водопропускної труби, малого мосту на пальових опорах, перенесення в натуру осей проектної споруди.

Практика по отриманню робітничої професії: поновлення та закріплення траси,улаштування підвалин та улаштування водопропускних труб,зведення земляного полотна та підготовка улаштування підвалин дорожнього одягу,ремонтні роботи основи та покриття дорожнього одягу,планувальні та закріплювальні роботи та роботи з утримання та ремонту дорожніх спор.

Технологічна практика: вивчення технологій : підготовчих робіт, будівництва штучних споруд, робіт при зведені земляного полотна, при влаштуванні підсилюючого шару дорожнього одягу, при влаштуванні основи дорожнього одягу з різних дорожніх матеріалів; організацію контролю якості при виконанні дорожніх робіт, роботи по обстановці дороги.

Переддипломна практика: робота в відділах : інженерної геології, вишукувальному ,штучних споруд , дорожньому ; проектування плану траси, поздовжнього та поперечних профілів, конструювання дороги , робота в кошторисному відділі та ПОБ , складання локальних, об’єктних, загальних кошторисів,техніко-економічних показників будівництва, складання графіків розподілу земляних мас та буд генплану, графіків постачання матеріалів та лінійного календарного графіку

Спеціальність: Архітектура та містобудування

Геодезична практика: практичні навички роботи з геодезичними інструментами та приладами, виконання теодолітних та нівелірних робіт, обробка польових вимірів. 

Креслярська практика: Графічне оформлення креслень, проекційне креслення,побудова ортогональних, аксонометричних та перспективних зображень, побудова тіней,відмивка креслень.

Проєктна практика: Архітектурні шрифти, лінійна графіка, техніка виконання відмивки ,креслення перспективи споруди.

Ознайомча практика: ознайомлення з основними закономірностями планувальних рішень житлових кварталів, з системою обслуговування житлової зони міста, системою вільного планування, основними типами житлових будинків; спорудами культурно-побутового обслуговування, благоустроєм територій , з планувальною структурою, основними групами приміщень, містобудування знанням громадських споруд, функціональним зонуванням, взаємозв’язкам приміщень, питання евакуації з приміщень , ознайомлення з конструктивними рішеннями об’єктів, оздоблення підлог, стель, зовнішніх і внутрішніх стін, фундаментів, перекриття і т.п.

Практика з малюнку: малюнки: елементів конструкцій в інтер’єрі архітектурних споруд (олівець), архітектурної споруди (архітектурний пам’ятник) (олівець) , архітектурної споруди (архітектурний пам’ятник) (акварель, гуаш) , перспективне зображення вулиць міста з показом оточення для того, щоб підкреслити масштаб споруди (олівець, акварель, гуаш).

Практика макетна: макет малоповерхового житлового будинку з оточуючим благоустроєм

Обмірна практика: обмір деталей, великих і малих деталей будівель, карнизів та інших горизонтальних тяг ,криволінійних профілів і зломів, зняття шаблонів профілів карнизів і поясків, перенос плоского рельєфу на кальку.

Технологічна практика: ознайомлення з процесом проектування будинків і споруд , набування практичних навиків роботи по спеціальності в реальних умовах проектної організації, безпосередня участь у виконанні проектних робіт, освоєння на практиці всіх елементів архітектурного проектування на різних його стадіях. 

Переддипломна практика: вивчення сучасних тенденції проектування споруд за тематикою дипломного проекту,прикладів з історії проектування споруд ,нормативних вимог до проектування будівель і споруд , новітніх будівельних технологій і методів будівництва;виконання будівельних креслень,компонування зображення на аркушах, позначання конструкції будівель і споруд згідно вимог держстандартів.