Циклова комісія cпеціальних 
дисциплін газопостачання 
та будівництва доріг

Голова циклової комісії Аносова Зоя Борисівна

Викладачі комісії готують здобувачів освіти за спеціальністю:

19 Архітектура та будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія

.

Наші викладачі читають такі дисципліни:

1. Інженерна геодезія
2. Гідравліка
3. Гідравлічні машини
4. Природні і штучні гази
5. Газові мережі та устаткування
6. Газифіковані котельні агрегати
7. Основи технічної механіки
8. Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві
9. Експлуатація устаткування і систем газопостачання
10. Автоматика і телемеханіка систем газопостачання
11. Теплопостачання
12. Водопостачання і водовідведення
13. Опалення
14. Основи вентиляції і кондиціонування
15. Основи охорони праці
16. Економіка і планування галузі
17. Охорона праці в галузі
18. Ціноутворення в будівництві
19. Облік газу
20. Моніторинг та діагностика технічного стану газопроводів
21. Енергозбереження (спецкурс)
22. Зварювання і монтаж технологічних газопроводів
23. Будівельна техніка
24. Інженерна графіка
25. Інженерне креслення
26. Креслення
27. Основи нарисної геометрії та будівельне креслення
28. Економіка будівництва
29. БЖД і цивільний захист

30. Геологія
31. Інженерно-технічне устаткування

32. Санітарно-технічне обладнання

33. Внутрішньобудинкові системи

34. Інженерне обладнання будинків

35. Вступ до спеціальності
36. Будівництво автомобільних доріг та аеродромів
37. Вишукування та проектування автомобільних доріг та аеродромів

38. Утримання і ремонт автомобільних доріг та аеродромів
39. Організація дорожнього руху
40. Спецкурс (транспортні розв`язки) міст

А також проводять такі практики:

   Навчальні практики:
– Слюсарна
– Зварювальна
– З ремонту газового обладнання
– Геодезична
– Геологічна
– Креслярська

   На отримання робочої професії зі складанням кваліфікаційного екзамену:
А) слюсаря по експлуатації і ремонту газопроводів
Б) слюсаря по експлуатації і ремонту газового обладнання та інших професій, які необхідні в період практики базовому підприємству ВАТ «Кіровоградгаз»
Виробничо-технологічна практика проводиться на об’єктах базового підприємства ВАТ «Кіровоградгаз»
Переддипломна (на посаді майстра-дублера виробничої дільниці) проводиться на об’єктах базового підприємства ВАТ «Кіровоградгаз»
По закінченню отримують посвідчення ІІр т IІІр слюсар з АДС, слюсар з ВБО, слюсар з ЕХЗ, слюсар з підземних газопроводів

 

Проблема, над якою працюють викладачі комісії:

 «Інноваційні аспекти особистісно-орієнтованого навчання та виховання в процесі вивчення спеціальних дисциплін та підготовки фахівців до виробництва»

Викладачі комісії

 

Аносова Зоя Борисівна

Заступник директора з навчальної роботи 

педагогічне звання: викладач – методист

Викладач спецдисципліни: Економіка і планування галузі, 

Ціноутворення в будівництві

Працює в коледжі з 1987 року

 

Жарова Анна Миколаївна

кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Викладач спецдисципліни: Інженерна геодезія, Гідравліка,

Газові мережі та устаткування, Основи вентиляції і кондиціонування,

Автоматика і телемеханіка у газовому господарстві, Енергозбереження (спецкурс)

Працює в коледжі з 2003 року

 

Жаров Андрій Олександрович

Завідувач навчальними майстернями

кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

Викладач спецдисципліни:  Основи охорони праці,

Охорона праці в галузі

Працює в коледжі з 2007 року

 

Габура Ірина Миколаївна

кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Викладач спецдисципліни: Основи технічної механіки,

Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві 

Працює в коледжі з 2000 року

 

Остапенко Ігор Сергійович

Заступник директора з господарської частини

кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії

Викладач спецдисципліни: Будівельна техніка,

Зварювання і монтаж технологічних газопроводів

Працює в коледжі з 2005 року

 

Мутель Наталія Миколаївна

кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

Викладач спецдисципліни: Інженерна геодезія, Природні та штучні гази, Теплопостачання,

Газифіковані котельні агрегати, Експлуатація устаткування і систем газопостачання 

Працює в коледжі з 2003року

 

Лебедєва Валентина Василівна

Викладач вищої категорії

Викладач спецдисципліни: Санітарно-технічне обладнання, Безпека життєдіяльності,

Інженерно-технічне устаткування, Інженерне обладнання будівель, Інженерна геологія

Працює в коледжі з 2002 року

 

Береза Надія Миколаївна

Викладач вищої категорії

Працює в коледжі з 2010 року

Викладач спецдисципліни: Вступ до спеціальності, Креслення, Креслення та основи нарисної геометрії,

Інженерне креслення, Інженерна графіка, Будівельне креслення

Працює у коледжі з 1995 року

 

Ткаченко Олександра Сергіївна

кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії

Викладач спецдисципліни: Вишукування автомобільних доріг і аеродромів,

Будівництво автомобільних доріг і аеродромів,

Організація дорожнього руху, Утримання і ремонт автомобільних доріг 

Працює у коледжі з 2019 року

Підготовка фахівців за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-професійна програма Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання почато в 1999 році та освітньо-професійна програма Будівництво, експлуатація та ремонт автомобільних доріг та аеродромів – 2001 році. Необхідність спеціалістів виникла в умовах недостачі кадрів для газової та дорожньої галузей міста та районів області.

Цикловою комісією здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів для роботи в сфері проєктування, експлуатації устаткування і систем газопостачання, будівництва та монтажу систем газопостачання, проєктування експлуатації та ремонту автомобільних доріг та аеродромів.

Випускники спеціальності знаходять застосування в територіально- виробничих та навчально –виробничих об`єднаннях, підприємствах житлово-комунального господарства, підрозділах і газових службах промислових підприємств і аграрно- промислового комплексу, дорожних підприємствах міста та районів області.

Матеріально – технічна база підготовки фахівців спеціальності має спеціалізовані, добре оснащені аудиторії ,лабораторії та навчально-виробничі майстерні.

Великий внесок у розвиток підготовки фахівців за ОПП Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання та створення матеріально- технічної бази вклали викладачі, випускники за підтримки Кіровоградської філії “Газорозподільні мережі України” та підприємства Облавтодор.

Циклова комісія спеціальних дисциплін газопостачання та будівництва доріг підтримує широкі зв`язки з підприємствами газової та дорожної галузей міста та області. Необхідними професійними навичками майбутні спеціалісти оволодівають під час проходження навчальних, виробничо-технологічної та переддипломної практик на підприємствах газового господарства та дорожних підприємств міста та області. Викладачі комісії здійснюють керівництво виробничо-технологічною практикою здобувачів освіти денного відділення. В цьому напрямку комісія співпрацює з Кіровоградською філією “Газорозподільні мережі України” та підприємством Облавтодор.

Особлива увага в цикловій комісії надається інноваціям у технології будівництва. Дисципліни викладаються з використанням елементів мультимедійного забезпечення та достатнього методичного забезпечення.

Практикується проведення конференцій по сучасним технологіям серед здобувачів освіти денного відділення. Фахівці з виробництва, стейкхолдери, наші випускники проводять презентації новітніх матеріалів і технологій для здобувачів освіти 3-х, 4-х курсів. Проведення конференції та відкритих заходів стало доброю традицією на протязі останніх 5 років.

Електронна бібліотека комісії має у наявності майже сотню інформаційних файлів з нових технологій, це відеоролики, плакати, фотографії, технологічні карти, підручники, нормативна та довідкова література та ін.

Циклова комісія приділяє значну увагу комп’ютеризації освітнього процесу. Курсові проєкти та роботи розробляються з застосування комп’ютерних програм. Графічна частина та пояснення з розрахунками виконуються засобами ряду програмних комплексів, а саме: AutoCAD, АВК-5, Word, Excel та ін.

   Фаховий молодший бакалавр (ОПП Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання) після закінчення навчання може працювати на посадах :
– Майстер служби експлуатації внутрішніх газопроводів та газового обладнання;
– Майстер служби підземних газопроводів та споруд на них ;
– Майстер служби експлуатації засобів захисту від електрохімічної корозії;
– Майстер служби обліку та контролю споживання газу;
– Майстер аварійно-диспетчерської служби ;
– Майстер цеху газонаповнювальної станції;
– Майстер територіально-виробничих та навчально-виробничих об’єднань;
– Завідувач майстерні;
– Начальник котельної;
– Майстер з ремонту балонів газонаповнювальної станції.;
– Диспетчер газового господарства;
– Технік з експлуатації устаткування газових об’єктів.

Коледж співпрацює з підприємствами галузей для подальшого працевлаштування випускників спеціальності. Підтримуються зв`язки та укладені договори про співпрацю в галузі підготовки фахівців з багатьма університетами та академіями: Одеська державна академія будівництва та архітектури, Національним університетом «Львівська політехніка», Центральноукраїнський національний технічний університет, Полтавський національний технічний університет імені Кондратюка для здійснення подальшої підготовки спеціалістів цього напрямку.

Кожного року навчально-методична база ціклової комісії зростає та поліпшується. Цьому сприяють викладачі циклової комісії, які беспосередньо займаються розвиненням бази спец дисциплін, навчальних майстерень, оформлення аудиторій, лабораторій, навчально-методичного комплексу в цілому.