Підготовка фахівців за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» почато в 1999 році .Необхідність спеціалістів виникла в умовах недостачі кадрів для газової галузі міста та районів області.

Цикловою комісією здійснюється підготовка молодших спеціалістів для роботи в сфері проектування, експлуатації устаткування і систем газопостачання, будівництва та монтажу систем газопостачання.

Випускники спеціальності знаходять застосування в територіально- виробничих та навчально –виробничих об`єднаннях ,підприємствах житлово-комунального господарства ,підрозділах і газових службах промислових підприємств і аграрно- промислового комплексу.

Матеріально – технічна база підготовки фахівців спеціальності має спеціалізовані , добре оснащені аудиторії ,лабораторії та навчально-виробничі майстерні.

Великий внесок у розвиток підготовки фахівців за спеціалізацією «Монтаж , обслуговування устаткування і систем газопостачання» та створення матеріально- технічної бази вклали викладачі, випускники  за підтримки ВАТ «Кіровоградгаз».

Циклова комісія «Газопостачання» підтримує широкі зв`язки з підприємствами газової галузі міста та області. Необхідними професійними навичками майбутні  спеціалісти оволодівають під час проходження навчальних ,технологічної ,виробничої та переддипломною практик на підприємствах газового господарства міста та області. Викладачі комісії здійснюють керівництво  виробничою практикою студентів денного відділення. В цьому напрямку комісія співпрацює з ВАТ«Кіровоградгаз».

Особлива увага в цикловій комісії надається інноваціям у технології будівництва. Дисципліни викладаються з використанням елементів мультимедійного забезпечення та достатнього методичного забезпечення .

Практикується проводяться конференції по сучасним технологіям серед студентів денного відділення . Фахівці з виробництва, наші випускники проводять презентації новітніх матеріалів і технологій для студентів 3-х, 4-х курсів. Проведення конференції та відкритих заходів  стало доброю традицією на протязі останніх 5 років.

Електронна бібліотека комісії має у наявності майже сотню  інформаційних файлів з нових технологій, це відеоролики, плакати, фотографії, технологічні карти, підручники, нормативна література та ін.

Циклова комісія приділяє значну увагу комп’ютеризації навчального процесу. Курсові проекти та роботи розробляються з застосування комп’ютерних програм. Графічна частина та пояснення з розрахунками виконуються засобами ряду програмних комплексів, а саме: AutoCAD – Autodesk, АВК, Word, Excel та ін..

Фаховий молодший бакалавр (технік з експлуатації устаткування газових об`єктів) після закінчення навчання може працювати на посадах :

-Майстер служби експлуатації внутрішніх газопроводів та газового обладнання;

-Майстер служби підземних газопроводів та споруд на них ;

-Майстер служби експлуатації засобів захисту від електрохімічної корозії;

-Майстер служби обліку та контролю споживання газу;

-Майстер аварійно-диспетчерської служби ;

-Майстер цеху газонаповнювальної станції;

-Майстер територіально-виробничих та навчально-виробничих об’єднань;

-Завідувач майстерні;

– Начальник котельної;

– Майстер з ремонту балонів  газонаповнювальної станції.;

-Диспетчер газового господарства;

-Технік з експлуатації устаткування газових об’єктів.

Коледж співпрацює з підприємствами галузі для подальшого працевлаштування випускників спеціальності. Підтримуються зв`язки  та укладені договори про співпрацю в галузі підготовки фахівців з багатьма університетами та академіями :Одеська державна академія будівництва та архітектури, Національним університетом «Львівська політехніка»,  Центральноукраїнський національний технічний університет, Полтавський національний технічний університет імені Кондратюка для здійснення подальшої підготовки спеціалістів цього напрямку.