Завідувач відділенням

Олександра КОВТУН

Навчаємо 212 здобувачів 

Будь-які питання за телефоном:

095-385-06-98

Відділення «Архітектури та менеджменту, заочне» було створено у 2019 р. (після реорганізації відділень коледжу)

Завідувач відділення Олександра КОВТУН. Викладач спеціальних дисциплін будівництва, вищої категорії.

Сьогодні на відділенні здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів з таких спеціальностей:

– 191 «Архітектура та містобудування»

– 073 «Менеджмент»

– Заочна форма навчання 192 « Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

 

        

Архітектура є вираженням цінностей. ( Норман Фостер)

Характерною особливістю освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» є її міждисциплінарний характер, що надає випускникам можливість оволодіння компетентностями з різних сфер професійної діяльності, таких як архітектура, містобудування та дизайн, бути конкурентоспроможними та адаптуватися до динамічних умов ринку праці. Особливий акцент в програмі зроблено на формування креативної особистості та підготовку фахівця, здатного проектувати об’єкти архітектури та містобудування на основі творчого пошуку архітектурного рішення.

Архітектор – це експерт в області проектування різних будов і функціональних інтер’єрних рішень.

Сьогодні в сферу компетенції цього фахівця входить проектування житлових, офісних і комерційних приміщень, промислових баз, вокзалів, театрів, концертних залів, історичних комплексів, пам’ятників, об’єктів міської інфраструктури.

 

        

 

Менеджмент – це мистецтво досягати цілей (Террі Гібсон)

Характерною особливістю освітньо-професійної програми «Менеджмент» – уможливити для здобувачів освіти засвоєння поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок зі спеціальності, загальних засад методології професійної та наукової діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної управлінської діяльності, управління різними сферами діяльності суб’єктів господарювання різного розміру, різних організаційних форм у відповідності з потребами національної економіки.

Менеджер – це професія вродженого лідера. Він повинен захищати інтереси усіх складових компанії: керівників, працівників та клієнтів. Менеджер – це не тільки управлінець, а й новатор, стратег, вихователь, людина з прекрасними комунікаційними здібностями.

Сучасні реалії та тенденції розвитку світової економіки вимагають енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних, цікавих та захоплюючих спеціальностей – менеджмент. Нині управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки професіоналів.
Викладачі які забезпечують освітньо – професійну програму і працюють на відділенні мають безкінечний багаж знань постійно самовдосконалюються і розвиваються.