Завідувач відділенням

Ковтун Олександра Анатоліївна

 

Відділення «Архітектури та менеджменту , заочне » було створено у 2019 р.( після реорганізації відділень коледжу) Завідувач відділення Ковтун Олександра Анатоліївна. Викладач спеціальних дисциплін будівництва, вищої категорії.
Сьогодні на відділенні здійснюється підготовка молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів з таких спеціальностей:
– 191 «Архітектура та містобудування» -11 років існує спеціальність
– 073»Менеджмент» – 10 років існує спеціальність
– Заочна форма навчання 192 « Будівництво та експлуатація будівель і споруд»- спеціальності понад 90 років, відділенню 29 років.
На відділенні навчається 206 студентів

Характерною особливістю освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» є її міждисциплінарний характер, що надає випускникам можливість оволодіння компетентностями з різних сфер професійної діяльності, таких як архітектура, містобудування та дизайн, бути конкурентоспроможними та адаптуватися до динамічних умов ринку праці. Особливий акцент в програмі зроблено на формування креативної особистості та підготовку фахівця, здатного проектувати об’єкти архітектури та містобудування на основі творчого пошуку архітектурного рішення.

Характерною особливістю освітньо-професійної програми «Менеджмент». Уможливити для студентів здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок зі спеціальності, загальних засад методології професійної та наукової діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної управлінської діяльності, управління різними сферами діяльності суб’єктів господарювання різного розміру, різних організаційних форм у відповідності з потребами національної економіки.