Положення про стипендію

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про дистанційне навчання

Положення про ЦК КБК

Положення про Педагогічну раду КБК

Положення про Адміністративну раду КБК

Положення про Методичну раду КБК

Положення про організацію внутр. контролю за освітнім процесом КБК

Положення про внутрішню систему якості освіти КБК

Положення про бібліотеку

Положення про відділ кадрів

Положення про виховну роботу

Положення про відділення коледжу

Положення про журнал навчальних занять

Положення про кабінети лабараторії

Положення про курсову роботу

Положення про організацію гуртків

Положення про переведення студентів

Положення про практичне навчання студентів

Положення про оцінювання знань студентів

Положення про раду з правового виховання

Положення про сайт

Положення про бухгалтерію

Безстрокова ліцензія